Robotic Invoicing

Met Robotic Invoicing worden alle facturen die worden ontvangen, direct door de software robot vanuit het PEPPOL netwerk in een zaaksysteem, financieel systeem of andere vakapplicatie geplaatst. In feite brengt u met Robotic Invoicing de verschillende applicaties bij elkaar. Zo worden manuele handelingen geminimaliseerd en processen op elkaar afgestemd.

Authenticiteit blijft behouden

De factuurgegevens worden vanuit de originele, datavorm UBL 2.1 rechtstreeks in de applicatie van de ontvangende organisatie geplaatst. Het wordt niet eerst naar een ander bestandsformaat geconverteerd en overbodige handelingen blijven achterwege. Met Robotic Invoicing blijft dus de authenticiteit en integriteit van de e-factuur behouden. Op deze wijze kan de originele factuur worden gearchiveerd volgens de daartoe wettelijke voorschriften. Ook kan een PDF factuur of bestand als bijlage worden toegevoegd in het geval van een uitgaande factuur of factuurbatches aan derden. De factuur kan door de software robot gekoppeld worden aan het juiste proces of aan de juiste zaak. Er wordt automatisch gecontroleerd of facturen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, kan er een interne validatie plaatsvinden of kan uw zaaksysteem worden verrijkt met aanvullende gegevens. Hiermee voorkomt u fouten, mogelijke uitval of gevallen van fraude.

Snel inzetbaar

Voor Robotic Invoicing is geen API, interface of koppelvlak noodzakelijk. Software robots pakken taken op via de user interface van financiële applicaties of het zaaksysteem. Dit maakt het simpel en toch veilig!

Wegnemen van werkdruk en stress

Niet alleen levert de efficiency van een geautomatiseerd proces actuele inzage in bedrijfsresultaten, het bespaart de onderneming ook kostbare tijd. Besparing van tijd op het secundaire proces die gebruikt kan worden voor de core business van de onderneming. Wanneer een proces volledig geautomatiseerd verloopt, zonder menselijke interactie, dan is het alsof er een extra medewerker op uw administratie werkt die u en uw medewerkers helpt bij het opvangen van de werkdruk.

Geautomatiseerd afhandelen van taken

Zeker in situaties waarin uitval ontstaat doordat er toch nog overdracht plaatsvindt tussen het ene systeem en het andere systeem kan RPA organisaties verder helpen in hun digitalisering en daarmee ook ruimte creëren om juist de interactie met klanten of leveranciers te verbeteren.

Stapsgewijze administratieve lastenverlichting

Voor instanties die door willen gaan met innovatieve en praktische oplossingen is het mogelijk om de dienstverlening van Easy Systems en Coforce verder uit te breiden. Zo kan Easy Systems ondersteunen in de automatisering van het complete Purchase to Pay (P2P) proces. De taken van de software robots zijn door Coforce verder uit te breiden. In vrijwel elke organisatie, van transport tot onderwijs, zijn er kansen te over voor deze vorm van robotisering. Heeft u interesse in een pilot of heeft u zelf een toepassing die u wilt verkennen, maak dan een afspraak met ons.

Nieuws

3 min read

Het verschil tussen unattended en attended RPA

Vanuit de dagelijkse praktijk krijgen we vaak vragen over attended en unattended RPA. Deze twee type RPA oplossingen...

4 min read

Robotic Process Automation: starten, opschalen en uitbreiden

Zoals doorgewinterde IT- en businessprofessionals weten, is digitale transformatie veel meer dan het uitvoeren van een...

5 min read

De robot als redder in nood: dé oplossing bij het verwerken van diploma’s tijdens piekmomenten

Achter het podium van de diploma-uitreiking schuilt een minder zichtbare, maar desondanks even belangrijk fenomeen: de...

 

Wij zijn Coforce

Wij helpen ondernemingen, instituten en overheden met het gebruik van een digital workforce. Met een digital workforce laat u eenvoudig, terugkerend werk achter een computer sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uitvoeren. Bovendien komt daarmee ruimte vrij voor uw werknemers of collega's om complexer en waardevoller werk te verrichten. 

ONTDEK MEER