3 min read

Robotisering, automatisering en digitalisering

Robotisering, automatisering en digitalisering

Robotisering, automatisering en digitalisering zijn drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben en misschien wel juist daarom ook tot verwarring leiden. Wat is het verschil tussen de drie, wanneer zet je nou wat in en hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

Download whitepaper RPA

Robotisering

Met de term robotisering ontstaat het beeld van machines die uitgerust zijn met sensoren, 'ledematen' en software waarmee deze eigenschappen aan elkaar worden verbonden. Dergelijke robots zijn in staat om fysieke arbeid te verrichten op een manier die sneller en foutlozer is dan wanneer mensen deze arbeid verrichten. Bovendien nemen robots geen pauzes en gaan ze niet op vakantie.

Voor werk dat achter een computer wordt verricht, zoals het ophalen of juist het invoeren van informatie, bestaan ook robots. Deze software robots zijn niet uitgerust met ledematen, maar opereren als software programma's zelfstanding in computers. Dit wordt Robotic Process Automation of kortweg RPA genoemd. 

Whitepaper
Robotic Process Automation

Over de mogelijkheden en beperkingen van werken met software robots.

Ontdek RPA

De link opent in een nieuw venster.


CO_Whitepaper_RPA_voorkant

Robotic Process Automation

Met RPA doet een software robot letterlijk wat een persoon achter een computer nu ook doet. Dit omvat routinetaken zoals het ophalen en invoeren van gegevens, het klikken op knoppen of het uploaden en downloaden van bestanden. Als een medewerker dagelijks uit zijn e-mailprogramma een specifieke e-mail opent waar een Excel bestand aan hangt, vervolgens deze Excel opent en de informatie in de Excel spreadsheet invoert in een ERP applicatie, dan kunnen deze handelingen snel en eenvoudig door een software robot worden overgenomen.

Een software robot kan geheel zelfstandig opereren op basis van ingevoerde condities, of in samenwerking met een medewerker, die de robot activeert om een specifieke handeling of serie handelingen te verrichten. In de praktijk opereren robots reactief, maar zal dit meer naar adaptief verschuiven. Een goed voorbeeld zijn software robots die de juiste informatie uit documenten halen en op basis van de uitkomst in staat zijn om dit steeds accurater te doen.

 

Automatisering

Volledige automatisering daarentegen maakt gebruik van systemen, processen en diensten van derden die van meet af aan speciaal voor specifieke processen zijn gebouwd. Om deze reden is het potentiële voordeel van volledige automatisering groter, maar dat geldt ook voor de toewijding. Een voorbeeld is factuurverwerking. Met Robotic Process Automation kan het werk van informatie inkloppen en doorsturen ter goedkeuring prima uithanden worden genomen. Maar met factuurverwerkingssoftware kan factuurverwerking nog efficiënter verlopen, onder meer door middel van intelligent matchen van een factuur met een inkooporder, waardoor ook de goedkeuring automatisch verloopt.

Workflow automatisering

Daarnaast bestaat er workflow-automatiseringssoftware waarmee data bewerkt en doorgestuurd wordt tussen systemen. De exacte handelingen zijn vooraf gedefinieerd en vinden plaats via de back-end van deze systemen, middels Application Programming Interfaces (API) of een speciale scripttaal.

Symbiose

Deze verschillende oplossingsrichtingen sluiten elkaar niet uit en kunnen in de praktijk naast elkaar functioneren. Om het voorbeeld van factuurverwerking aan te halen; facturen worden verwerkt door speciale factuurverwerkingssoftware, terwijl de inkomende facturen worden opgehaald uit een mailbox door een softwarerobot, die ze doorstuurt naar de factuurverwerkingssoftware of naar OCR software om de factuur te converteren naar databestanden waarmee de factuurverwerkingssoftware overweg kan.

 

Digitalisering

De laatste handeling, het gebruik van OCR, verwijst naar digitalisering. Dit is de stap die voorafgaat aan automatisering of robotisering. Naarmate er steeds meer in data wordt gecommuniceerd zal digitalisering geen noodzakelijke stap meer zijn. Denk aan het gebruik van e-facturen in plaats van papieren facturen of zogenaamde non-machine-readable pdf-facturen, of een burger die gegevens in een online portal invoert in plaats van een formulier per post.

Whitepaper
Robotic Process Automation

Over de mogelijkheden en beperkingen van werken met software robots.

Ontdek RPA

De link opent in een nieuw venster.


CO_Whitepaper_RPA_voorkant

Wanneer robotisering?

De keuze voor robotisering versus automatisering is niet altijd makkelijk. Robotic Process Automation is een vorm van automatisering die aan de voorkant van uw systemen opereert, zoals een mens dat ook zou doen. RPA is systeemonafhankelijk en kunnen dus met velerlei soorten business software en internet applicaties werken. En om RPA in te zetten, hoeven mensen niet te worden opgeleid en hoeven bestaande processen niet te worden aangepast. Dankzij deze eigenschappen is RPA direct in te zetten en uit te breiden of op te schalen.

Robotic Process Automation is dus ideaal als een tijdelijke oplossing voor specifieke projecten, zoals migratie van data tussen systemen, of als tussenstap naar een specifieke automatiseringsoplossing. RPA is ook ideaal als blijvende oplossing voor taken die te perifeer zijn in het landschap van bedrijfsprocessen, maar toch rendabel omdat ze het werk uit handen nemen en dit bovendien productiever en accurater doen dan mensen. Denk aan deelprocessen die complementair zijn aan hoofdprocessen, die geautomatiseerd worden met automatiseringssoftware die deze deelprocessen links laten liggen omdat ze wellicht te bedrijfsspecifiek zijn.

Wil je meer weten?

Ik heb een divers aantal werkzaamheden beschreven, die normaal achter een beeldscherm worden uitgevoerd, maar die je prima kunt robotiseren.
Download onze inspiratiegids.

pkok

Peter Kok
Managing Consultant
pkok@coforce.nl

 

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

4 min read

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

De gemeente Ede ontvangt jaarlijks zo’n 1500 tot 2000 bezwaren op de WOZ-waarde. Het team van juridisch medewerkers, taxateurs en gegevensbeheerders...

Lees verder
RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

2 min read

RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

Bij het afhandelen van personeelszaken komen veel administratieve taken om de hoek kijken. Denk aan het bijhouden van werknemersgegevens, het...

Lees verder
Process Mining: Hoe je bottlenecks uit je proces-spaghetti haalt

8 min read

Process Mining: Hoe je bottlenecks uit je proces-spaghetti haalt

Het verbeteren van processen binnen een organisatie begint met het analyseren, inzichtelijk maken en vervolgens begrijpen waar de knelpunten liggen....

Lees verder