Verwerking Persoonsgegevens AVG

Wanneer individuele gegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of overheidsinstelling, moet deze voldoen ook aan de GDPR of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Overal in de organisatie aanwezig

Veel overheidsorganisaties kiezen voor handmatige procedures om te voldoen de richtlijnen. Dit is echter veel tijdrovender dan noodzakelijk. RPA technologie biedt software robots om u te helpen bij het automatiseren van repetitieve handmatige taken en processen, waaronder de registratie , verwerking en anonimisering van persoonsgegevens zoals BSN nummer, geboortedatum of identificatienummers die staan in PDF documenten, kopieën van legitimatiebewijzen zoals rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Laat een robot u ondersteunen

n veel gevallen zijn persoonsgegevens opgeslagen in verschillende systemen in uw organisatie: PDF bestanden, e-mails, fileshares, CRM, ERP, DMS en andere business-applicaties. Wanneer u een aanvraag binnenkrijgt om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens u van iemand heeft, zullen uw medewerkers hiervoor handmatig in alle applicaties moeten zoeken. Een taak die niet alleen veel tijd kost, maar omdat het mensenwerk is, ook zeer foutgevoelig is. Een robot kan u het werk uit handen nemen.

Eigenschappen AVG robot

  • Eenvoudig te implementeren / uit te rollen (gemiddeld 2 tot 6 weken)
  • Naadloze integratie met iedere bedrijfsapplicatie Lage operationele kosten
  • Geanonimiseerde gegevens zijn onherleidbaar (in lijn met eisen vanuit de Wbp en de GDPR)
  • Voorkomt de impact van datalekken en hiermee boetes of reputatieschade

Anonimisering persoonsgegevens

Anonimiseren betekent: Verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende ‘alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden’ door zowel een verantwoordelijke als een derde partij. Een belangrijke factor hierbij is dat de verwerking onomkeerbaar moet zijn.

Data maskering

Een praktische oplossing vormt het maskeren van persoonsgegevens, waardoor deze niet meer als zodanig zijn te herkennen. Dit wordt ook wel ‘data masking’ of ‘data maskering’ genoemd. Met behulp van RPA kunnen persoonsgegevens of -data gecontroleerd en bewerkt worden in allerlei systemen en applicaties waaronder het maskeren (suppression) of vervangen van herleidbare informatie. Volgens de wet betreft het dan geen persoonsgegevens meer en gelden de genoemde restricties niet langer. De richtlijn gegevensbescherming is hiermee voldaan.

AVG Robot

Met de AVG-robot worden persoonsgegevens en andere gevoelige data in de verschillende systemen en documenten snel en accuraat doorzocht. Op verzoek kunnen de gegevens worden aangepast, gemaskeerd en/of verwijderd. De oplossing maskeert alle gevoelige gegevens in alle eerder gedigitaliseerde en gearchiveerde documenten . Met de oplossing kunt u dus met terugwerkende kracht data anonimiseren. De AVG applicatie integreert naadloos, zonder te programmeren, met iedere applicatie. De robot is vlot te implementeren en maakt geen gebruik van ingewikkelde API’s. Daardoor is deze snel inzetbaar. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om gevoelige persoonsgegevens te maskeren? Neem dan nu contact op voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie.

Nieuws

6 min read

Digitale handtekening in de autobranche, daar kun je mee thuiskomen

Een digitale handtekening in de autobranche kan dat wel? We hebben het in eerdere blogs gehad over de voordelen, zoals...

4 min read

Eén hybride oplossing voor elke elektronische handtekening in de autoretail

Jij bent overtuigd, de elektronische handtekening is het helemaal voor jouw autoretail bedrijf. Je kan niet wachten om...

5 min read

3 tips voor succesvol uitrollen digitaal ondertekenen in de automotive industrie

Digitalisering stuit nog wel eens op weerstand. Ergens wel begrijpelijk want mensen houden nou eenmaal niet van...

Wij zijn Coforce

Wij helpen ondernemingen, instituten en overheden met het gebruik van een digital workforce. Met een digital workforce laat u eenvoudig, terugkerend werk achter een computer sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uitvoeren. Bovendien komt daarmee ruimte vrij voor uw werknemers of collega's om complexer en waardevoller werk te verrichten. 

ONTDEK MEER