Whitepaper

Alles over de technologie en toepassing van RPA om administratieve lasten te verlichten en werknemers ruimte te geven waardevol werk te verrichten. 

Download onze whitepaper

  CO_Whitepaper_RPA_voorkant

   

   Inspiratie nodig?

   RPA leent zich perfect voor het robotiseren van relatief eenvoudige en terugkerende werkzaamheden achter een computer. Dit komt in ieder vakgebied en branche natuurlijk voor. Toch wat inspiratie nodig? 

   Download onze inspiratiegids

    CO_inspiratiegids_voorkant

     

     Resources
     Uitgelichte blog

     Over de overeenkomsten en verschillen tussen robotisering, automatisering en digitalisering. 

     Lees de blog

      coforce-robotisering-automatisering-digitalisering

       

       Brochure

       Over Coforce en onze passie voor automatisering en RPA in het bijzonder. 

       Download onze brochure

        CO_Coforce-corporate-brochure-2-12-2021

         

         MVO

         Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we integer en transparant werken met stakeholders. Wij hechten belang aan een harmonieuze combinatie van People Planet Profit. Het staat voor de drie elementen people (onze mensen), planet (onze omgeving) en profit (continuiteit). Wij trachten deze elementen op harmonieuze wijze te combineren en binnen onze interne organisatie vorm geven. Wij streven er continu naar om de publieke MVO-principes na te leven. Het bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijke bedrijfsvoering, consumentenzaken en maatschappelijke betrokkenheid zijn de kaders waarlangs wij opereren.

         Onze mensen

         Onze mensen zijn het hart van de organisatie. Ze zijn het visitekaartje naar onze opdrachtgevers en gasten. Hun motivatie, betrokkenheid en ondernemerschap zijn de basis van onze bedrijfsvoering en daarmee bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Als werkgever zien het als onze plicht om goed voor onze mensen te zorgen. Een prettig en motiverend werkklimaat, ruimte voor talent, duurzame inzetbaarheid en een veilige, gezonde werkomgeving: dat zijn de speerpunten van ons personeelsbeleid. We waken ervoor en zien erop toe dat het handelen van onze medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

         Kinderarbeid en schending van mensenrechten worden in onze organisatie verworpen. Naast onze interne sociale opstelling naar elkaar, zien wij toe op handhaving van vrije meningsuiting en democratische besluitvormingsprocessen. Wij doen geen zaken met organisaties, waarvan bij ons bekend is dat zij zich structureel op enigerlei wijze betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten alsmede gebruikmaken van kinderarbeid.

         Onze omgeving

         Onze bedrijfsprocessen richten we efficiënt en kostenbewust in. Dit betekent ook dat we zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. We focussen hierbij op het verminderen van energiegebruik, watergebruik, voedselverspilling en afval. Bij Coforce houden we met alles wat we doen rekening met de invloed op het milieu.

         Het pand ‘Hofstede De Heestereng’ waarin wij gehuisvest zijn wordt verwarmd door een milieu vriendelijk aardwarmtesysteem waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen niet nodig zijn. Ook in ons wagenpark houden wij rekening met het milieu. Als we naar onze klanten toe gaan gebruiken we hiervoor laag milieu belastende auto’s. Aanvullend dragen wij zorg voor het voorkomen van verspilling dan wel dat wij aansturen op hergebruik van middelen of zorgen ervoor dat producten die aan einde levenscyclus zijn, milieuvriendelijk worden afgevoerd. Schadelijke stoffen van bijvoorbeeld printers e.d. worden speciaal gescheiden bewaard en op gepaste wijze afgevoerd.

         Als organisatie willen wij opereren met duidelijk oog en respect voor mensen in ons bedrijf en derden waar wij mee samenwerken, handhaving van en toeziend op het beschermen van het leefmilieu en waar mogelijk bijdragen aan maatschappijzin. Wij houden rekening met alle belanghebbenden in deze omgeving. Samen met zusterbedrijven ICreative, EasySystems en Diesis vinden we het ook belangrijk om ondersteuning te bieden aan goede doelen, zowel regionaal als landelijk.

         Onze continuïteit

         We willen waarde creëren voor onze klanten door kwaliteit te leveren en oplossingsgericht te werken. We doen wat we zeggen en we komen na wat we beloven. Wij zijn transparant, betrouwbaar en in compliance, leveren kwaliteit en creëren meerwaarde voor de klant. Zo waarborgen wij onze continuïteit.

         Continuïteit is vanzelfsprekend een belangrijk doel van elke organisatie. Het continu verbeteren van de organisatie is niet mogelijk zonder financiële middelen. We streven er daarom ook naar dat Coforce, binnen de InnovestIT Groep een financieel solide bedrijf is, waarmee de continuïteit wordt gewaarborgd. Hiermee bieden we onze medewerkers een stabiele basis om zichzelf te kunnen ontplooien.