3 min read

Ontmoet de medewerker van de toekomst

Ontmoet de medewerker van de toekomst

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo; bedrijven reorganiseren, komen met digitale oplossingen, automatiseren en fuseren. Er ontstaan nu oneindig veel nieuwe mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen zoals Intelligent Automation en Robotic Process Automation worden vaak gezien als een bedreiging voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen weliswaar banen, maar er ontstaan ook weer nieuwe kansen. Ontmoet de medewerker van de toekomst.

De trendwatcher Adjiedj Bakas beschrijft in zijn boek ‘Megatrends Werk – over banen die verdwijnen en banen die gaan komen’,  de opkomst van juist die nieuwe groep banen. Volgens Bakas is er meer dan voldoende werk, alleen zijn de werkzaamheden anders georganiseerd dan dat we nu gewend zijn.

 

Positieve impact door automatiseringsrevolutie

In het verleden werd bij iedere industriële revolutie gewaarschuwd voor banenverlies, terwijl achteraf het tegendeel het geval bleek te zijn. De digitale revolutie had een veel positievere impact dan men had verwacht: ‘Minder saai repetitief werk, veiliger, gezonder, humaner werk.’ Dit zal ook in de toekomst zo blijven. De factor arbeid zal altijd een rol blijven spelen, mensen gaan mee in de verandering. In de nabije toekomst verschuift routine naar non-routine voor medewerkers door meer relevantere en menselijke werkzaamheden. Sociale vaardigheden, analytische vaardigheden, creativiteit worden daarbij belangrijker.

Een medisch specialist zal moeten leren omgaan met slimme software die grote hoeveelheden informatie snel kan ordenen en analyseren. Vandaag de dag voeren artsen veel operaties nog zelf uit. In de toekomst worden steeds meer van dit soort taken overgenomen door robots die veel nauwkeuriger en kleinschaliger kunnen werken. Artsen voeren dan geen operaties meer uit, maar analyseren vooral klachten en geven hun patiënten advies. Hun rol en beroep verdwijnt dus niet, maar verandert wel.

Robotisering hoeft niet het einde van je carrière te betekenen, maar je moet wel meebewegen als medewerker.

De winnende formule voor de toekomst is een combinatie van een slimme machine én menselijke intelligentie

De meest succesvolle organisaties op dit moment zijn die organisaties die haar medewerkers actief uitdagen om toekomstige competenties in te zetten en verder te ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen veranderen namelijk zowel de wensen en behoeften van organisaties als die van medewerkers. De grote vraag voor organisaties vandaag de dag is dan ook: hoe blijven we in staat de medewerker van de toekomst aan ons te binden?

 

Medewerkers werken samen met software robots

Software robots (‘softbots’) fungeren als geautomatiseerde assistenten en zijn ontworpen om samen te werken met mensen. Tegelijkertijd rapporteren ze doorlopend over de voortgang aan hun ‘leidinggevende’, de medewerker. Wanneer Robotic Process Automation (RPA) software eenmaal getraind is en processen begrijpt, kan het automatisch transacties uitvoeren, data bewerken, reacties oproepen en zo nodig communiceren met andere systemen. Tools zoals Kofax RPA, voor het verzamelen van data, zoals screen scrapping en digital image recognition en voor het bezoeken van een servers zijn vandaag de dag al beschikbaar.

Mensen blijven nodig voor taken met onvoorzienbare uitzonderingen

Software Robots kunnen uitstekend sámen met mensen werken, en mensen veel vervelend werk uit handen nemen maar alleen als álle acties en uitzonderingen geprotocolleerd kunnen worden. Dat kan lang niet altijd. Mensen blijven nodig voor taken met onvoorzienbare uitzonderingen. Daarnaast zullen medewerkers nodig blijven om de invoering en het gebruik van robots in goede banen te leiden. Robots hoeven mensen niet te vervangen, ze kunnen veel toevoegen. Denk aan een monteur die met Google Glass beter zijn werk kan doen, of een arts die met behulp van computers betere diagnoses stelt.

De ontwikkeling van de technologie hoeven we niet tegen te houden. Ze brengt namelijk ook veel goeds. Maar de manier waarop je de technologie aanwendt, maakt een wereld van verschil. Technologie heeft geen eigen wil; mensen zitten aan het stuur. Want willen we wel een robot die recht spreekt of vinden we dat mensenwerk? Willen we de sociaal-emotionele component van zorgtaken overdragen aan robots, of vinden we dat een typisch menselijke taak?

 

Robots zijn al bijna overal aanwezig

En dat wordt alleen maar meer. Denk aan zelfrijdende auto’s en moderne stofzuigers, maar de impact wordt veel groter. De hele maatschappij en de manier waarop u werkt gaat veranderen. Drone-technologie, robotica in de zorg. Overal gaat u robots tegenkomen.

Dat robotisering het karakter van werk verandert, is onvermijdelijk. Door de geschiedenis heen heeft automatisering het karakter van werk voortdurend veranderd. We moeten gewoon niet zo bang zijn voor robots en leren om met ze samen te werken. Laten we ze verwelkomen als onze collega’s. 

Efficiënt omgaan met e-mail: Communications Mining biedt uitkomst

2 min read

Efficiënt omgaan met e-mail: Communications Mining biedt uitkomst

Een leven zonder e-mail is haast niet meer voor te stellen. Het is een ideaal voor werkgerelateerde communicatie, maar tegelijkertijd kan het ook een...

Lees verder
Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

8 min read

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

Robotisering, automatisering en digitalisering zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar misschien juist daarom ook tot verwarring...

Lees verder
Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

4 min read

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

De gemeente Ede ontvangt jaarlijks zo’n 1500 tot 2000 bezwaren op de WOZ-waarde. Het team van juridisch medewerkers, taxateurs en gegevensbeheerders...

Lees verder