2 min read

Digitale transformatie vraagt om geoptimaliseerde werkprocessen

Digitale transformatie vraagt om geoptimaliseerde werkprocessen

Het bedrijfsleven en publieke organisaties zitten midden in het proces van digitale transformatie. Niet alleen informatiestromen, maar ook administratieve processen worden in toenemende mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Organisaties vinden zichzelf opnieuw uit, verbeteren de interne bedrijfsprocessen, gaan agile werken en aan de slag met nieuwe applicaties. De digitalisering is belangrijk, maar ook complex. Voor een succesvolle digitale transformatie is relevante informatie nodig om de juiste beslissingen en maatregelen door te kunnen voeren.

In de praktijk

In de praktijk zien we uiteenlopende typen bedrijven. Organisaties die digitaal volwassen zijn gebruiken technologie voor het inrichten van hun werkprocessen. Kleinere organisatie beschouwen digitale volwassenheid als het perfecte middel om zich op de markt te onderscheiden ten opzichte van de grotere concurrenten. Binnen grotere en complexere organisaties bestaan echter nog altijd essentiële bedrijfsprocessen die handmatige taken bevatten, zoals het verzamelen en beoordelen van gegevens of zelfs manuele data invoer. Dit soort handmatige taken zijn foutgevoelig, nemen veel tijd in beslag en zijn over het algemeen niet de meest uitdagende taken voor medewerkers. Ondanks alle innovaties en verrichte inspanningen voor het automatiseren van de bedrijfsprocessen, blijft de echte omslag nog vaak achterwege.

Digitale transformatie

Digitale transformatie wordt op uiteenlopende manieren gedefinieerd, maar eenvoudig gezegd komt het hierop neer: Het is een belangrijke stap in de huidige digitale evolutie, waarbij zakelijke activiteiten, werk- en klantprocessen, competenties en bedrijfsmodellen worden aangepast om nieuwe technologieën optimaal te benutten en zo traditionele problemen op te lossen.

Digitalisering kent drie overtuigende redenen om door te voeren: het efficiënter inrichten van werkprocessen, het verhogen van de productiviteit en voor nieuwe medewerkers getuigt het van een goed werkgeverschap.

Robotics verbetert het bedrijfsproces

Waar organisaties voorheen tegen allerlei complexe en tijdrovende IT-projecten aanliepen bij het integreren van systemen of API’s, is nu eindelijk een praktische oplossing beschikbaar waarmee organisaties een volgende stap kunnen zetten in het automatiseren van hun werkprocessen. Robotic Process Automation (RPA) is een softwareoplossing die veel handmatige en repeterende gegevensverwerkende taken kan overnemen.

Door middel van de inzet van RPA wordt het de business owners mogelijk gemaakt om op relatief eenvoudige wijze – en zonder grote investeringen – te experimenteren met nieuwe technologie. Robotic Process Automation is software waarmee handmatige, repetitieve handelingen worden geautomatiseerd, zonder dat men hiervoor nieuwe interfaces hoeft te ontwikkelen. Binnen RPA maakt de software namelijk vaak gebruik van dezelfde gebruikersinterfaces die de menselijke medewerkers ook tijdens hun taken zouden gebruiken. Ook de configuratie van de software is over het algemeen betrekkelijk intuïtief. Hiermee is Robotic Process Automation een sterk voorbeeld van een ‘lightweight, low code’ technologie

Betrek medewerkers bij de introductie

Een organisatie kan pas echt stappen zetten naar digitale transformatie, als het management een duidelijke strategie uitzet en laat zien welke stappen ondernomen moeten worden. Hiervoor moet het management leren denken in kansen en de toekomst centraal stellen.

Doordat de introductie van Robotic Process Automation mogelijke verbeteringen van werkprocessen aan het licht brengt, is dit het ideale moment voor procesoptimalisatie. Hierbij is het van belang dat de medewerkers betrokken zijn bij de optimalisatieslag. Dit zijn immers de medewerkers die in de toekomst gaan samenwerken met de virtuele assistenten die RPA voortbrengt, waarbij de assistenten de medewerkers het handmatige, administratieve werk uit handen nemen. Zo ontstaat meer tijd voor bijvoorbeeld de complexere taken en het klantcontact.

Organisaties die de digitale transformatie aan durven te gaan, richten zich voor de volle 100 procent op de waarde die de transformatie oplevert voor de klant die hierbij centraal gesteld wordt. Concurrenten worden als partners gezien voor kennisuitwisseling, innovatie krijgt de ruimte die het nodig heeft en informatie beschouwt men als een strategische asset. Samen met u kunnen wij bepalen waar binnen uw organisatie de kansen liggen als het gaat om de inzet van Robotic Process Automation. Zo kunnen we gezamenlijk uw bedrijfsprocessen optimaliseren en verrijken met de virtuele assistenten.

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

7 min read

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

Robotisering, automatisering en digitalisering zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar misschien juist daarom ook tot verwarring...

Lees verder
Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

4 min read

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

De gemeente Ede ontvangt jaarlijks zo’n 1500 tot 2000 bezwaren op de WOZ-waarde. Het team van juridisch medewerkers, taxateurs en gegevensbeheerders...

Lees verder
RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

2 min read

RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

Bij het afhandelen van personeelszaken komen veel administratieve taken om de hoek kijken. Denk aan het bijhouden van werknemersgegevens, het...

Lees verder