Digitale transformatie met de inzet van RPA

Veel organisaties zijn bezig met het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Ze zitten volop in een digitale transformatie. Traditionele product- en service georiënteerde businessmodellen worden vervangen door resultaatgerichte modellen waarbij de inzet van digitalisering een drijvende kracht is. Maar tegelijkertijd kampen veel organisaties met de vraag hoe de transitie te maken van de bestaande, veelal op papier gebaseerde, processen naar een volledige digitale processen. Er zijn meer processen te automatiseren met behulp van Robotic Process Automation (RPA) dan u wellicht denkt….

Tijdrovende terugkerende taken of processen

In de digitale transformatie, of zoals steeds meer bedrijven ervaren, business transformatie, speelt automatisering van processen nog steeds een belangrijke rol. Robotic Process Automation (RPA) biedt kansen daar waar traditionele IT aanpassingen niet mogelijk zijn en nog veel handmatig werk wordt verricht door medewerkers. Met deze technologie komt het verder automatiseren van processen binnen handbereik van de business. Met RPA-softwarepakketten kunnen repetitieve processen eenvoudig geautomatiseerd worden, met weinig impact voor de IT-systemen. Use cases voor RPA zijn te vinden in frontoffice-activiteiten zoals de klantenservice, maar ook in het afhandelen van papierwerk of standaardaanvragen in de backoffice, het uitvoeren van datamigraties en het samenbrengen van end-to-end-processen in de organisatie. Denk aan: het creëren en onderhouden van polissen, het ophalen van concurrende prijzen of data voor rapportages, shared service center processen, schadeafhandeling, klantenservice, fraudeonderzoek en aanmaken van nieuwe klanten.

Efficiënte digitalisering

Robotic Process Automation (RPA) is een van de modernste verschijningsvormen van digitale transformatie en staat aan de basis van de volgende efficiëntieslag binnen uw organisatie. Robotic Process Automation (RPA) is een innovatieve ontwikkeling die bedrijven in staat stelt hun processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing ICT systemen nodig is. De inzet van RPA zorgt voor de verbetering van procesdoorstroom. Zeker als handmatige processen worden geoptimaliseerd. De verwachting is dan ook dat RPA de komende jaren opnieuw gaat zorgen voor grootschalige digitalisering in operationele processen. Wilt u meer weten over digitalisering met RPA? Neem dan nu contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Betere transformatie resultaten

Dit proces wordt aangewakkerd door de connectiviteit tussen mensen, organisaties en things (IoT) en een toenemende hoeveelheid data. Deze data is de bron om processen te optimaliseren, maar ook om bestaande diensten te verbeteren en nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Omdat RPA aansluit op het huidige IT-landschap hoeven bestaande systemen en applicaties niet of nauwelijks te worden aangepast. Organisaties kunnen hierdoor meer waarde halen uit hun informatie, betere zakelijke resultaten behalen en de werkervaring voor klanten, leveranciers, partners en medewerkers verbeteren.

Waarom een digital workforce inschakelen als processen ook geautomatiseerd kunnen worden? Waarom robotiseren als automatiseren ook kan? Automatiseren is niet altijd mogelijk of tenminste niet op de korte termijn. Het vergt in veel gevallen een grotere investering dan robotiseren. En als processen niet tot de primaire activiteiten van een onderneming of organisatie behoren, zullen ze niet bovenaan de automatiseringsagenda staan. Robotiseren is minder afhankelijk en daardoor sneller in te zetten. Zelfs door niet IT-ers.

Nieuws

2 min read

Efficiënt omgaan met e-mail: Communications Mining biedt uitkomst

Een leven zonder e-mail is haast niet meer voor te stellen. Het is een ideaal voor werkgerelateerde communicatie, maar...

8 min read

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

Robotisering, automatisering en digitalisering zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar misschien juist...

4 min read

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

De gemeente Ede ontvangt jaarlijks zo’n 1500 tot 2000 bezwaren op de WOZ-waarde. Het team van juridisch medewerkers,...

 

Wij zijn Coforce

Wij helpen ondernemingen, instituten en overheden met het gebruik van een digital workforce. Met een digital workforce laat u eenvoudig, terugkerend werk achter een computer sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uitvoeren. Bovendien komt daarmee ruimte vrij voor uw werknemers of collega's om complexer en waardevoller werk te verrichten. 

ONTDEK MEER