Processen automatiseren

De digitale transformatie is in volle gang. Waar moet een organisatie beginnen? Welke initiatieven zijn het belangrijkst? Toen onderzoeksbureau Prophet meer dan 600 bedrijven ondervroeg om erachter te komen, waren hun antwoorden veelzeggend. Bijna 50 procent zei dat het moderniseren van de IT-infrastructuur om de wendbaarheid, flexibiliteit, beheerbaarheid en beveiliging te vergroten hun topprioriteit was. Maar bijna 40 procent zei dat het verbeteren van de operationele flexibiliteit en het updaten van hun processen het belangrijkste was. Dat is waar automatisering van bedrijfsprocessen om de hoek komt kijken. In een tijdperk waarin concurrerend blijven betekent dat je je snel moet aanpassen aan veranderingen, is automatisering van bedrijfsprocessen een cruciaal onderdeel van de digitale transformatiepuzzel.

Processen automatiseren met Business Process Automation (BPA)

Bedrijfsprocesautomatisering (BPA) is een manier voor organisaties om hun activiteiten te stroomlijnen door middel van technologie. Met BPA verminderen digitaal volwassen bedrijven hun afhankelijkheid van menselijke tussenkomst door een reeks repetitieve taken te automatiseren. De meest volwassen bedrijven gebruiken BPA op een manier die gevolgen heeft voor de hele organisatie, niet alleen voor IT. In combinatie met andere methodologieën kan BPA organisaties helpen:

  • Beter inzicht te krijgen in de wisselwerking van hun processen van end-to-end met Business Process Management (BPM).
  • Stel niet-technische eindgebruikers in staat om hun eigen bedrijfsprocessen te ontwerpen op basis van vooraf gedefinieerde modellen met low-code BPM-software.
  • Externe behoeften bedienen (klanten betrekken) naast interne behoeften (efficiëntie verbeteren) met kunstmatige intelligentie.

BPA treedt op wanneer een organisatie een proces automatiseert, maar workflowoplossingen worden niet op dezelfde manier gecreëerd.

Eenvoudig gezegd omvat BPA op integratie gebaseerde oplossingen waarmee meerdere apps met elkaar kunnen "praten". Met een integratieplatform als een service (iPaaS) zoals Zapier kan vrijwel iedereen een paar apps samenvoegen om delen van een workflow te stroomlijnen.

Op zijn meest complexe manier werkt BPA samen met procesbeheer en kunstmatige intelligentie om automatisering uit te breiden tot meer dan alleen het ophalen van basisgegevens. Deze platforms, door Gartner 'intelligente' bedrijfsprocesbeheersoftware (iBPM's) genoemd:

  • Verbind oudere systemen met software van derden om de procesautomatisering te verbeteren.
  • Maak gebruik van machine learning en robotic process automation (RPA) om door complexe infrastructuren te navigeren.

Processen automatiseren met Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) maakt het mogelijk eenvoudige, terugkerende werkzaamheden achter een computer sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uit te voeren, terwijl er ruimte voor mensen vrijkomt om complexere en meer waardevolle werkzaamheden uit te voeren. In basis bestaat RPA uit software robots die informatie collecteren, bewerken, versturen of invoeren via de gebruikersinterface van business software, websites, spreadsheets, portals, databases en communicatieprogramma's. Dezelfde programma's dus waar mensen ook mee werken. Deze software robots opereren zelfstandig aan de hand van configureerbare business rules.

Robotisering RPA software implementeren is niet hetzelfde als processen volledig geautomatiseerd vanaf de basis opbouwen. Met RPA doet een software robot letterlijk wat een persoon achter een computer nu ook doet. Dit omvat routinetaken zoals het ophalen en invoeren van gegevens, het klikken op knoppen of het uploaden en downloaden van bestanden.

Een RPA software robot zit natuurlijk niet achter een keyboard en computer, maar opereert, om het enigszins menselijk uit te drukken, in de computer zelf. Het is een software programma waarmee handelingen die iemand normaliter veelvuldig achter een computer uitvoert, kan worden gesimuleerd, waarna het software programma deze handelingen zelfstandig kan uitvoeren.

Als een medewerker dagelijks uit zijn e-mailprogramma een specifieke e-mail opent waar een Excel bestand aan hangt, vervolgens deze Excel opent en de informatie in de Excel spreadsheet invoert in een ERP applicatie, dan kunnen deze handelingen snel en eenvoudig door een software robot worden overgenomen.

MAAK KENNIS MET RPA

White paper RPA

Robotic Process Automation (RPA) maakt het mogelijk eenvoudige, terugkerende werkzaamheden achter een computer sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uit te voeren, terwijl er ruimte voor mensen vrijkomt om complexere en meer waardevolle werkzaamheden uit te voeren. Download onze white paper voor alle ins & outs.

coforce-rpa-whitepaper

 

Wanneer processen automatiseren met RPA?

De keuze voor robotisering versus automatisering is niet altijd makkelijk. RPA is een vorm van automatisering die aan de voorkant van uw systemen opereert, zoals een mens dat ook zou doen. RPA is systeemonafhankelijk en kunnen dus met velerlei soorten business software en internet applicaties werken. En om RPA in te zetten, hoeven mensen niet te worden opgeleid en hoeven bestaande processen niet te worden aangepast. Dankzij deze eigenschappen is RPA direct in te zetten en uit te breiden of op te schalen.

RPA is dus ideaal als een tijdelijke oplossing voor specifieke projecten, zoals migratie van data tussen systemen, of als tussenstap naar een specifieke automatiseringsoplossing. RPA is ook ideaal als blijvende oplossing voor taken die te perifeer zijn in het landschap van bedrijfsprocessen, maar toch rendabel omdat ze het werk uit handen nemen en dit bovendien productiever en accurater doen dan mensen. Denk aan deelprocessen die complementair zijn aan hoofdprocessen, die geautomatiseerd worden met automatiseringssoftware die deze deelprocessen links laten liggen omdat ze wellicht te bedrijfsspecifiek zijn.


Inspiratiegids

De digitale workforce leent zich perfect voor het robotiseren van relatief eenvoudige en terugkerende werkzaamheden achter een computer. Dit komt in ieder vakgebied en branche natuurlijk voor. Toch wat inspiratie nodig?
Download onze inspiratiegids!

coforce-rpa-inspiratiegids

 

 

Coforce, RPA partner

Coforce helpt ondernemingen, instellingen en overheden met de toepassing van een digitale workforce. Met een digitale workforce laat u eenvoudig, terugkerend werk achter een computer, sneller, goedkoper, foutlozer en 24/7 uitvoeren. Daarmee komt tevens ruimte vrij voor uw werknemers of collega’s om complexer en waardevoller werk te verrichten.

WAAROM COFORCE