1 min read

De plaats van Robotic Process Automation in het technologielandschap

De plaats van Robotic Process Automation in het technologielandschap

NBA-kennisgroep Accountech heeft het technologielandschap voor het accountantsberoep in kaart gebracht met behulp van het zogenoemde ‘3 horizons van innovatie‘-model van McKinsey.  Robotic Process Automation (RPA) heeft ook een plek verworven in dit model.

Toepasbaarheid technologie

In drie subgroepen – bedrijfsleven, grote en middelgrote/kleinere kantoren – zijn de technologieën ‘geplot’. In horizon één staat welke technologie nu al bestaat en vaak wordt toegepast. Horizon twee laat zien welke technologie beschikbaar is, maar nog niet of beperkt wordt toegepast door de beroepsgroep. Nieuwe technologie, die nog niet wordt gebruikt binnen het accountantsberoep, is te vinden in horizon drie.

Technologielandschap-in-accountantsberoep

Uit de inventarisatie blijken de nodige accentverschillen. Zo zijn de innovatie-afdelingen van grote kantoren al volop bezig met technologieën zoals Robotic Process Automation (RPA).

Robotic Process Automation

Een sector waar je veel RPA tegenkomt is de financiële sector. De reden is dat daar veel standaard administratief werk gebeurt dat zich goed leent voor robotisering. Het maakt voor een financiële organisatie mogelijk om veelvoorkomende en repetitieve taken efficiënter, nauwkeuriger en geautomatiseerd uit te voeren. Maar iedere sector heeft processen met veel herhalend werk die zich uitstekend voor Robotic Process Automation lenen.

Bij het merendeel van de organisaties in Nederland, waar kern- en ondersteunende processen veelal worden verwerkt door grote IT-systemen, is deze techniek nog niet geïmplementeerd. Bij dergelijke organisaties blijft echter een aanzienlijke hoeveelheid activiteiten over die de logge traditionele IT-systemen niet weten te automatiseren. Het niet-geautomatiseerde deel moet vervolgens met de hand worden verwerkt, wat niet zou moeten én hoeven gebeuren. Met Robotic Process Automation kun je deze administratieve handelingen alsnog automatiseren.

Fundering voor het technologische landschap

RPA biedt kansen daar waar traditionele IT aanpassingen niet mogelijk zijn en nog veel handmatig werk wordt verricht door medewerkers. Met deze technologie komt het verder automatiseren van processen binnen handbereik van de business. Met RPA-softwarepakketten kunnen repetitieve processen eenvoudig geautomatiseerd worden, met weinig impact voor de IT-systemen. Omdat RPA aansluit op het huidige IT-landschap hoeven bestaande systemen en applicaties niet of nauwelijks te worden aangepast.

De technologie is disruptief omdat het de manier verandert waarop mensen (samen)werken. De belangrijkste reden om Robotic Process Automation in te voeren is om efficiënter te worden in het uitvoeren van processen. De terugverdientijd is slechts één jaar. Dat maakt het tot geschikte kandidaat om een fundering van je technologische landschap op te bouwen.

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

7 min read

Robotisering, automatisering en digitalisering; verschillen en voorbeelden

Robotisering, automatisering en digitalisering zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar misschien juist daarom ook tot verwarring...

Lees verder
Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

4 min read

Robotisering helpt gemeente Ede met verwerken van honderden WOZ-bezwaren

De gemeente Ede ontvangt jaarlijks zo’n 1500 tot 2000 bezwaren op de WOZ-waarde. Het team van juridisch medewerkers, taxateurs en gegevensbeheerders...

Lees verder
RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

2 min read

RPA voor personeelszaken: softwarerobot helpt payrollbedrijf

Bij het afhandelen van personeelszaken komen veel administratieve taken om de hoek kijken. Denk aan het bijhouden van werknemersgegevens, het...

Lees verder