Nieuwe uitgave Digitale Onderwijsassistent

Nieuwe uitgave Digitale Onderwijsassistent

Elk jaar beter presteren in de ogen van studenten, leerlingen en medewerkers en andere betrokkenen. Natuurlijk wilt u dat met uw onderwijsorganisatie. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger.

De mensen op uw werkvloer ervaren hoge werkdruk en ze voelen zich niet altijd verbonden met de onderwijsinstelling waarvoor ze werken.

Processen en administratieve handelingen in verschillende systemen vinden versnipperd plaats. Vaak zijn dit niet efficiënte of doelgerichte handelingen.

Om de administratieve werkdruk te verlagen en meer tijd vrij te maken aan het onderwijs zelf, hebben wij in samenwerking met iPM Partners de Digitale Onderwijsassistent ontwikkeld. De nieuwe brochure kunt u hier direct downloaden.