1 min read

LEAN processen door Robotic Process Automation

LEAN processen door Robotic Process Automation

Organisaties maken procesbeschrijvingen, dit doen ze vaak heel zorgvuldig en het liefst zo uitgebreid mogelijk. Want zeg nu zelf, elk proces en detail moet er natuurlijk instaan. Het grote nadeel van deze uitgebreide procesbeschrijvingen is vaak dat ze resulteren in enorme handboeken met formeel taalgebruik, daarnaast belanden ze vaak in de kast en worden ze niet daadwerkelijk gebruikt. Dit is natuurlijk zonde van de tijd, energie en kapitaal dat er is ingestoken.

Robotiseer processen

Robotic Process Automation (RPA) is een goede manier is om bepaalde processen en taken binnen uw bedrijf te optimaliseren. De steeds terugkerende werkzaamheden worden eenvoudig door software robots uitgevoerd.

Met RPA worden de handelingen geautomatiseerd die medewerkers moeten verrichten om de systemen te gebruiken. Daarnaast kan een robot ook acties uitvoeren. Op basis van opgehaalde informatie en ingebouwde logica, kan hij een status veranderen, berekeningen maken, een ander proces in gang zetten, een communicatie versturen, etc. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat informatie in het proces op een uniforme wijze wordt vastgelegd. Zo voorkom je zoveel mogelijk uitval in het proces.

Breng processen in kaart

Voor veranderingen in het proces is het vaak nuttig zowel het huidige proces als het gewenste proces in kaart te brengen. Verbeteringen kunnen gewenst zijn om klantgerichter te gaan werken, om de output te verbeteren, om een uniforme, gestandaardiseerde werkwijze in te voeren of om de efficiency te verbeteren. Uniformiteit, waar mogelijk, maakt processen duidelijker en efficiënter.

Uniformeer procedures

Belangrijk hierbij is dat de processen tot op activiteitenniveau zijn vastgelegd om goede implementatie van de procedures te ondersteunen. Wie doet precies wat en wie is waarvoor verantwoordelijk. Deze gestructureerde en uniforme wijze van processen vastleggen biedt medewerkers overzicht over het proces, hun rol daarin en de samenwerking met anderen.

Sparren?

Zijn jouw processen geschikt voor RPA? En hoe zorgt u dat het proces in essentie klopt voordat u ze gaat automatiseren? Dat zijn allemaal vragen die wij dagelijks krijgen én beantwoorden. Heeft u een soortgelijke vraag? Of wil je gewoon even sparren met een professional over RPA binnen uw organisatie? We staan voor je klaar.