1 min read

7 Redenen waarom RPA razendsnel terrein wint

7 Redenen waarom RPA razendsnel terrein wint

Steeds meer bedrijven en gemeenten ontdekken de kracht en trefzekerheid van RPA (Robotic Process Automation). Software robots die saai en repeterend werk voor hun rekening nemen. Snel, foutloos en op ieder willekeurig tijdstip.

7 Redenen:

(1) Met de inzet van software robots bespaar je veel tijd en dus geld. (2) Verhoog je de arbeidsvreugde van medewerkers omdat die verlost worden van saaier (repeterend) werk waardoor zijn hun talenten beter kunnen benutten. (3) Kan het platform waarop de software robots gebouwd en beheerd worden breed in de organisatie ingezet worden. En dat maakt het een bedrijfsbrede ICT tool, die bijdraagt aan de verdere digitalisering van je organisatie. (4) Software robots kennen geen koffiepauzes en kunnen dag en nacht doorwerken waardoor het een welkome aanvulling is op de toch al krappe arbeidsmarkt en een steeds verder gaande 24-uurs maatschappij. (5) Privacy is een "hot" item. Software robots kijken niet naar de inhoudelijke (privacy) kant van de data, maar werken abstract. Stellen geen verdere vragen of kunnen ongewenst informatie doorgeven. Zij voeren hun taken uit zoals die zijn opgedragen (geprogrammeerd). De inzet van software robots werkt dus privacy-verhogend. (6) RPA software is volwassener geworden. Waardoor het steeds meer functionaliteit biedt en robots sneller geconfigureerd kunnen worden. (7) Referenties en best practice voorbeelden groeien met de dag wat zorgt voor een sterk groeiende community van enthousiaste RPA "aanhangers".