Intelligent Document Processing

Vooraankondiging seminar: Hoe verhoogt u de efficiency van uw organisatie?

De meeste bedrijven richten zich primair op het behalen van een zo hoog mogelijke omzet en winst. Slechts weinig bedrijven besteden daarbij structureel aandacht strategie, de efficiency van processen, waarde creatie en relatie met de klant. Dit terwijl economische waarde de basis vormt van het bestaansrecht van elk bedrijf ter wereld. Hoe zit dat eigenlijk?

Tijdens dit seminar nemen wij onze klanten en relaties mee in onze visie op het faciliteren van gerobotiseerde werkprocessen en het door ontwikkelen van klantrelaties. Hoe kunt u uw organisatie weer productief, klantgericht en kostenefficiënt maken? Hoe kunnen afdelingen beter samenwerken? Hoe kunt u uw medewerkers aanmoedigen om tot betere resultaten te komen?

Meer details over het programma volgt later. Het seminar komt tot stand vanuit een samenwerking tussen iPM Partners en Coforce.

Waar en wanneer?

Datum: donderdag 4 juli 2019 12.00 – 17.30 uur
Locatie: Brasserie ‘De Heestereng’
Oortlaan 2-4 in Ede

Geïnteresseerd?

Er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan nu al via onderstaand formulier:

Over iPM Partners

Snel en pragmatisch zet iPM Partners wij uw strategie om in resultaten en richten uw organisatie weer maximaal op klanten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de zelf ontwikkelde integraal Performance Management-methode. Deze praktijkgerichte aanpak, gebaseerd op best practices, heeft zijn waarde bewezen bij bedrijven, in de zorg en in het onderwijs. www.ipmpartners.nl

Over Coforce

Coforce is de Nederlandse Robotic Process Automation (RPA) specialist die bedrijven en instellingen met kennis en begeleiding ondersteunt in haar transitie naar nieuwe en efficiënt geautomatiseerde samenwerkingsvormen tussen mensen, processen en technische systemen. www.coforce.nl