Robotic Process Automation (RPA) in perspectief 2017

Robotic Process Automation (RPA) en Artificial Intelligence (AI) worden door bedrijven over de gehele wereld in allerlei sectoren aangewend om concurrentievoordelen te bieden. 2017 was een jaar waarin Robotic Process Automation veel aandacht kreeg. Veel bedrijven hebben RPA ontdekt en leggen nu de basis aan een omslag naar een digitale bedrijfsvoering. Achter de schermen wordt dit meegenomen in de bedrijfsstrategie voor 2018 maar ook in het verdienmodel en innovatiecurve.

Robotic Process Automation Benchmarking

Enkele cijfers uit het onderzoek ‘Robotic Process Automation Benchmarking Report’ van RPA and AI Summit van het afgelopen jaar:

 • 21% zit in een pilot project om de mogelijkheden van RPA te ontdekken;
 • 21% van de bedrijven gaat starten met een operationele implementatie van software robots;
 • 26% denkt al aan uitbreiding binnen de organisatie;
 • 34% van de ondervraagden zet tot 10 robots in terwijl 11% tussen de 11 en 50 processen gerobotiseerd heeft. 12% heeft meer dan 51 processen gerobotiseerd.

De belangrijkste factor voor het implementeren van RPA is nog altijd, kostenbesparing.  Maar er worden in het onderzoek ook andere redenen genoemd.

 • 37% implementeert RPA om de efficiency te verhogen en versnellen;
 • 27% doet het uit pure kostenreductie om een concurrerend voordeel te behouden;
 • 17% ziet het al een logische stap en drijvende kracht naar de digitale transformatie;
 • 10% ziet met de inzet groeikansen ontplooien;
 • 9% om een concurrerend voordeel te verkrijgen.

Implementatie van software robots

Een van de voordelen van goed functionerend Robotic Proces Automatisering is dat de implementatie van in te richten processen of beheer van processen geen IT-programmering vereist. Wij zijn niet verbaasd om te zien dat de IT afdeling voor slechts minder dan een kwart verantwoordelijk zijn voor de eindimplementatie. De gebieden waar software robots momenteel worden ingezet zijn financiële processen, administratieve processen, afhandeling bij de klantenservice of op de afdeling HR.

Belangrijkste lessen voor 2018

Gebrek aan kennis van bestaande bedrijfsprocessen veroorzaakte onnodig oponthoud in de implementatie van RPA in 2017. Ook het gebrek aan standaardisatie tussen de afdelingen en proceswijzigingen waren bottlenecks voor een soepele livegang. De helft van de ondervraagden gaf aan problemen te voorzien in de acceptatie binnen de organisatie. Ondanks wat er constant over robotica wordt gezegd, zijn er slechts 39 van de 179 respondenten die angst voor banenverlies in bepaalde gebieden van het werkproces als de grote weerstandsfactor opperen. Net als elke andere automatiseringsprojecten blijkt de normalisatie van processen de grootste hindernis bij het uitbreiden van technologische mogelijkheden. Het wordt als complex ervaren waar nu juist Robotic Proces Automation een goede bijdrage kan leveren aan processen die langzaam, complex en foutgevoelig zijn.

De belangrijkste lessen voor komend jaar, voor Nederlandse bedrijven zijn dan ook:

 1. Communiceer tijdig en creëer draagvlak binnen de organisatie.
 2. Identificeer welke processen geautomatiseerd kunnen worden met software robots en hoe dit conceptuele gedachtengoed past in de digitale veranderingen.
 3. Monitor gegevensanalyses zorgvuldig en pas deze toe om verdere mogelijkheden tussen u en uw relaties verder geautomatiseerd uit te breiden.

Meer weten over RPA? Neem contact met ons op! Wij kijken ernaar uit om uw organisatie ook in 2018 te helpen met de juiste stappen op weg naar een succesvolle RPA implementatie. 

Ontvang alle updates rondom RPA