Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Coforce de informatie die u via deze website verstrekt gebruikt en beschermt. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens aan derden en geven niets uit handen.

Coforce is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u geïdentificeerd kunt worden bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Coforce kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door het bijwerken van deze pagina. U dient deze pagina dan ook opnieuw te raadplegen mocht u vragen hebben over ons privacybeleid. Dit beleid is van kracht vanaf 13 maart 2018

Ons bedrijfsadres is: Oortlaan 2, 6716 WD Ede (Nederland).
Ons algemene email adres is contact@coforce.nl
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68482396

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Voornaam, achternaam en functie;
 • Bedrijfsnaam met bijbhorende contactinformatie, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers;
 • Overige informatie, waaronder voorkeuren en interesses.

Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken; dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde Coforce diensten.

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Coforce niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. Coforce dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren. We kunnen ook gegevens krijgen van onze zusterbedrijven ICreative, EasySystems of Diesis die alle binnen de InnovestIT Groep vallen. Voor recruitment binnen de InnovestIT Group hebben we een apart privacybeleid >

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Interne administratie;
 • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren;
 • We kunnen promotionele e-mail over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie naar u toesturen, waarvan wij denken dat u dit wellicht interessant vindt;
 • Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek;
 • We kunnen de informatie gebruiken om onze website dynamisch aan te passen aan uw interesses.

Waarom gebruiken we deze informatie?

Wij willen onze klanten en bezoekers altijd de beste informatie en service bieden. Door middel van het gebruik van diverse cookies, zijn wij in staat het gedrag van onze bezoekers te volgen en kunnen wij indien nodig de dienstverlening en service hierop aanpassen. Daarnaast helpt de informatie ons als:

 • Een bezoeker een contactaanvraag heeft gedaan. Deze informatie kunnen we gebruiken om contact op te nemen.
 • Wij mailings willen versturen naar een specifieke groep in een bepaald segment. Dit kunnen mailings zijn voor workshops of relevante updates op de website.
 • Wij onze algemene nieuwsbrief willen versturen.

We zullen uw informatie nooit verkopen of verhuren

We kunnen gegevens delen met entiteiten binnen de InnovestIT Groep. Dit zijn onze zusterbedrijven ICreative, EasySystems of Diesis. Coforce zal gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

Door Cofoce zelf kunnen deze gegevens wel gebruikt worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Coforce. Als u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Coforce, dan kunt u dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder onder “E-mail Opt-Out”).

Verzoek tot inzage, verandering of verwijdering

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via contact@coforce.nl. Om misbruik te voorkomen kan Coforce u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

 E-mail notificaties

Als klant van Coforce bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Coforce stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. Coforce stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates. U kunt wellicht ook geinformeerd worden over de andere diensten/producten die binnen de InnovestIT Groep beschikbaar zijn. Dit zijn dan diensten of producten van onze zusterbedrijven ICreative, EasySystems of Diesis.

Als bezoeker van de Coforce website ontvangt u alleen e-mail notificaties als u zich hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaald regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen.

 • E-mail Opt-Out

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “afmelden” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces verstuurt worden). Via deze link kunt u zich afmelden voor specifieke e-mail notificaties.

Hoe wij gebruik maken van cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Coforce maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Lees meer over cookies bij Coforce >

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat de website van Coforce niet (optimaal) functioneert.

 •  First party cookies

Act-On Beacon

Dit is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads. Deze informatie wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, bewegingen bij te houden van gebruikers van de website en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving. Act-On Software leeft het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Voor meer informatie over deze software verwijzen we je naar de privacy verklaring van Act-On.

Google Analytics (tracking cookies)

Via de Coforce website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Coforce gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google

verwerken. Coforce heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Coforce te laten functioneren, om inloggen (in het geval van het partnerportaal) een account aan te maken, om te kunnen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

 • Third-party cookies

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media kanalen en functies.

Concreet gebruiken wij cookies om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Coforce plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Social Media cookies

Op de Coforce website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen afkomstig zijn. Coforce heeft daar geen invloed op. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 • Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Lees meer over cookies bij Coforce >

Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Coforce (en de entiteiten binnen de InnovestIT Groep; ICreative, EasySystems en Diesis) bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Indien de gegevens niet meer toepasbaar zijn dan worden deze verwijderd. Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen beschikken we over fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures die uw informatie beschermen.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van Coforce  noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid garanderen. Daarom kan Coforce niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan ons gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door Coforce is ontvangen, zullen we naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met de GDPR en ons Privacybeleid.

Aanpassingen in ons privacybeleid

Coforce heeft het recht om het Privacybeleid indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het Privacybeleid van Coforce te raadplegen. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u een verzoek indienen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Reageren op ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: contact@coforce.nl

Voor recruitment binnen de InnovestIT Group hebben we een apart privacybeleid >

Laatste update op: 13 maart 2018