werk herhaling

Pakt u de tijdrovende, inefficiënte administratieve handelingen aan?

Veel bedrijven voeren nu nog handmatige taken uit voor vitale bedrijfsprocessen, zoals het verzamelen en goedkeuren van informatie en het delen van informatie tussen diverse systemen, websites en portals. Het gaat hierbij om zowel in- als externe data en gegevens. Deze herhaalde handelingen uitvoeren, vraagt veel van medewerkers. Het zijn tijdrovende handelingen die voor medewerkers niet uitdagend zijn.

Steeds opnieuw in- en uitloggen in systemen. Het gevolg is dat er sprake is van inefficiëntie, verouderde informatie met fouten als gevolg. Door de toenemende druk van de IT-afdelingen om aan alle wensen en eisen te voldoen, raakt automatisering van dit soort terugkerende handelingen en taken vaak op de achtergrond. Maar dat kan anders!

Wat is Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) is een vorm van intelligente automatisering waarbij een ‘software robot’ taken overneemt die een medewerker met systemen, applicaties of data uitvoert. Een software robot, stuurt als het ware softwareapplicaties geautomatiseerd aan zonder tussenkomst van menselijk handelen. De handelingen die door de software robot worden uitgevoerd zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde regels. Wanneer de software robot (‘softbot’) ingeregeld is kan hij automatisch processen uitvoeren waarbij hij ook kan communiceren met achterliggende systemen.

Softbots simuleren elke stap binnen een proces. En kunnen al deze stappen versnellen en verbeteren. Software robots imiteren dan de ‘menselijke handelingen’. Denk aan een backoffice waar Software robots, die meerdere systemen tegelijkertijd gebruiken, volledig geautomatiseerd werken. Bijvoorbeeld, softbots kunnen taken ophalen uit een wachtrij en ze voltooien met meerdere toepassingen en dan de uitzonderingssituatie over dragen aan uw medewerker.

Laat mensen doen waar ze goed in zijn

Robotic Process Automation klinkt misschien als een onpersoonlijke vervanging van medewerkers maar het kan werkplekken juist veel vriendelijker maken. Meerdere studies en onderzoeken laten zien dat veel mensen de functie die ze uitvoeren niet uitdagend vinden. Ze vinden grote delen van hun baan saai doordat ze herhalend werk doen.

In plaats van RPA als reductie van medewerkers te zien, moeten we het omarmen, als een kans om als mens meer strategische en creatieve taken te verrichten.

Met RPA kun je processen slimmer inrichten, waardoor je tijdwinst boekt en mensen relatief eenvoudig werk uit handen neemt. Medewerkers worden daardoor bevrijd foutgevoelige werkzaamheden en hebben dus weer tijd voor waarde-creërend werk. De medewerker kan zich richten op datgene waar hij/zij goed in is: de juiste vragen stellen, begrip tonen, de intentie van de klant helder krijgen en met een creatieve oplossing komen.

We moeten de mens weer laten doen waar ze goed in zijn – door technologie, automatisering en robotica binnen een organisatie te adopteren. RPA zal niet mensen vervangen. We hebben nog steeds menselijk oordeel en analytische interpretatie nodig. Dit is waar bedrijven hun inspanning voor de toekomst op moeten richten. Wij, -bij Coforce-, geloven in een mensgerichte aanpak. Zeker in deze tijd van sterk toenemende automatisering van arbeidstaken.