Succesvolle RPA implementatie in uw organisatie

Implementatie van software robots

Om een verandering succesvol te implementeren in een organisatie heeft Coforce acht succesfactoren voor veranderen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op het model van Kotler. Van belang is dat de acht factoren (fasen) in een logische volgorde en met de juiste precisie in acht worden genomen.

Cultuur is de belangrijkste barrière voor organisatieverandering als men software robots wilt implementeren. Tegelijkertijd is het een fundamentele voorwaarde voor verandering van de organisatie. Keer op keer blijkt de menselijke factor de kritische succesfactor te zijn, die bepalend is voor het slagen of mislukken van veranderingen. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door uw medewerkers worden geaccepteerd.

Succesvolle RPA implementatie

Klik op bovenstaande afbeelding om deze te vergroten.