De inrichting van uw center of excellence: zó pakt u het aan

Het center of excellence. Even het geheugen opfrissen? In gewoon Nederlands: dat is een afdeling waarin je als bedrijf al je kennis en kunde rondom automation verzamelt. Zo’n opstelling is feitelijk de basis voor succesvolle digital transformation binnen uw organisatie. Tot slot: het is nadrukkelijk géén statische afdeling tussen vier muren, maar vooral een agile geheel waarbij termen als scrum, sprint en hybride kernwoorden zijn. Doel van de inrichting van een dergelijk centrum is het snel en significant in kunnen spelen op de digitale ontwikkelingen die de markt biedt zodat u voorop blijft lopen op alle relevante gebieden die het succes van uw onderneming bepalen.

Het center of excellence in de praktijk

Aan het woord is Joost Dorrestijn, managing consultant bij Coforce: ‘Wat je nog weleens ziet is een versnippering van de benodigde kennis van Robotic Process Automation (RPA) of Intelligent Automation (IA) over de verschillende afdelingen. En dat mist nagenoeg altijd zijn doel. Wanneer je serieus aan de slag wilt met de vele kansen die automation biedt, dan onderscheiden we drie verschillende lagen. Onderscheid de mensen die de technologie en architectuur vorm gaan geven. Dit zijn de collega’s die blijvend kennishouder binnen de organisatie worden. Vervolgens is er de functionele, eveneens hybride afdeling: de betrokken collega’s bewaken en ontwikkelen de proceskennis binnen het bedrijf. Tot slot moet er een stevige, structurele component gevormd worden vanuit het hoger management. Zij sturen meer op overkoepelend, strategisch niveau.’

Start klein, groei groot

‘Wat vandaag nieuw is, staat morgen alweer als oud te boek. En dat geldt zeker voor het inspelen op technologische ontwikkelingen. Mijn doel met dit blog is primair om ondernemers bewust te maken van het onmiskenbare belang van de inrichting van een center of excellence binnen hun organisatie. Zoiets kan overigens ook kleinschalig starten, met een aantal business cases als basis. De ervaring leert dat men al snel kiest voor uitbreiding, omdat de praktische voordelen evident zijn, aldus Joost.

 

Ontvang alle updates rondom RPA