Data uitwisseling in de zorg

De zorgsector registreert veel. Het gebeurt overal en nergens. Alleen, op heel veel plekken wordt steeds weer hetzelfde geregistreerd en vastgelegd in de zorgsystemen. Dat komt omdat in de zorg, de data niet met elkaar wordt gedeeld. Het risico is vervolgens het ontstaan van fouten en dubbel werk. Nu voeren duizenden medewerkers binnen zorgorganisaties repeterende werkzaamheden handmatig uit. Processen zijn hierdoor kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig. Traditionele integratieoplossingen vergen vaak betrokkenheid van veel partijen in de keten en dat maakt ze kostbaar.

Een van de grootste dilemma’s van zorgverleners is de significante toename van registratielast, die door de uitbreiding van wet- en regelgeving alleen nog maar verder zal toenemen. Om de zorg echt toekomstbestendig en nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken, is het van belang dat alle instellingen voor medisch specialistische zorg dezelfde patiëntgegevens ontsluiten en daarbij dezelfde standaarden gebruiken, zodat de informatie onderling, met de patiënt en met andere zorgverleners gedeeld kan worden.

Registratie aan de bron

Registratie aan de bron betekent dat zorginformatie tijdens het zorgproces eenduidig wordt vastgelegd, voor meervoudig gebruik. Dat vastleggen gebeurt aan de hand van zorginformatiebouwstenen. Zo verbetert registratie aan de bron de kwaliteit van geregistreerde gegevens, maar ook de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Dit vermindert ook de registratielast door hergebruik van geregistreerde gegevens.

Hergebruik van data en zorggegevens

Het intensiever gebruiken van bestaande databronnen voor kwaliteitsgegevens kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten bij ziekenhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek dat op verzoek van Zorginstituut Nederland is uitgevoerd en onderdeel is van het ZonMw-programma ‘Kwaliteit van Zorg’. Het blijkt dat men tot 19% minder variabelen hoeft uit te vragen door gebruik van bestaande databronnen. Binnen het Nederlandse zorgsysteem hebben we te maken met zorgregistraties, patiëntenregistraties, patiënt of specialisten-enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik.

Veelvoorkomende administratieve handelingen automatiseren

Met Robotic Process Automation (RPA) zouden naar mijn mening eenvoudige veelvoorkomende administratieve handelingen worden geautomatiseerd met software, waardoor de registratielast aanzienlijk zal teruglopen. Het gaat hierbij vooral om simpele administratieve taken zoals: E-mails en bijlagen openen, verwerken en in een zorgsysteem plaatsen, kopiëren en plakken van gegevens van het ene systeem naar het andere systeem of  onderzoeksdata verzamelen op het internet.

Ik ben van mening dat de gezondheidszorg in Nederland kan profiteren van een goede toegang tot data en uitwisseling van data tussen verschillende databronnen. Met RPA kunnen artsen en zorgverleners meer tijd besteden aan het verlenen van zorg en worden minder administratieve fouten gemaakt. Ook controlerende activiteiten in het kader van compliance lenen zich bij uitstek voor RPA waarbij de zekerheid ontstaat dat een eenduidige, volledige vastlegging wordt gemaakt.