Coforce en MvR & Partners gaan samenwerken in RPA

Robotic Process Automation is de oplossing voor efficiënter werken en servicegerichtheid
bij de overheid

Ede, 19 december 2017 – Door het inzetten van de juiste intelligente automatiseringsoplossingen zoals Robotic Process Automation (RPA), wil Coforce bedrijven en organisaties in Nederland ondersteunen, zodat zij zich kunnen focussen op waarde creërende activiteiten. De samenwerking met MvR & Partners sluit uitstekend aan bij deze groeiambities van Coforce.

Robert Mekking, één van de partners van MvR & Partners over de samenwerking: “MvR & Partners is opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering een grote verandering voor overheidsorganisaties en de maatschappij betekent. RPA is één van de ontwikkelingen die wij toejuichen voor overheidsinstanties en gemeenten. Het is voor ons dan ook logisch om met Coforce intensief te gaan samenwerken.”

Nieuwe stap in procesverbetering
Robotic Process Automation (RPA) wint in hoog tempo aan belangstelling, omdat met relatief eenvoudige ingrepen een volgende stap in procesverbetering kan worden doorgevoerd. Daarnaast is RPA het antwoord op het legacy-vraagstuk. Bij veel overheidsorganisaties en gemeenten dijt het applicatielandschap alleen maar uit, waarbij kosten en complexiteit toenemen. Dat staat haaks op de vraag naar meer wendbaarheid. De verwachting is dan ook dat RPA de komende jaren opnieuw gaat zorgen voor grootschalige digitalisering in operationele processen. Met RPA kunnen (lokale) overheden twee vliegen in een klap slaan: efficiënter werken en de servicegerichtheid vergroten.

Coforce’ Managing Director Franklin Willemstein, gaat verder in op Robotic Process Automation: “Medewerkers gebruiken in administratieve processen verschillende gegevens (vaak uit verschillende systemen) en nemen doorlopend beslissingen over de omgang met die gegevens. Hierbij kun je denken aan administratieve processen met een repetitief karakter. Hoewel daarbij vaak menselijke beoordeling van gegevens een rol speelt, blijkt na analyse dikwijls dat ook die beoordelingsslag grotendeels te standaardiseren is wat betreft input en output. Alleen de uitzonderingen worden met mensenogen gecontroleerd, de rest doet het systeem.”

Over Coforce
Coforce is de Nederlandse Robotic Process Automation specialist die bedrijven en instellingen met kennis en begeleiding ondersteunt in haar transitie naar nieuwe en efficiënt geautomatiseerde samenwerkingsvormen tussen mensen, processen en technische systemen. www.coforce.nl

Over MvR & Partners 
MvR & Partners is opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering een grote verandering voor organisaties en de maatschappij betekent. MvR & Partners focust zich op de publieke sector, (semi-)overheidsorganisaties en telecomsector en is opgedeeld rondom expertisegebieden zaakgericht en data gestuurd werken, omgevingswet, e-Dienstverlening en Robotic Process Automation (RPA). www.mvr.nl