Casus: Registeren en bijhouden van zorgdeclaraties

Gemeente Huizen vindt dat inwoners de garantie moeten hebben dat zij de ondersteuning die zij nodig hebben ook daadwerkelijk zullen krijgen, zonder last te hebben van financiële of bureaucratische belemmeringen vanuit de gemeente.

Gemeente Huizen telt ruim 40.000 inwoners en heeft de ambitie om maatwerk te leveren aan haar al inwoners door integraal te werken binnen het sociaal domein. De gemeente vindt dat inwoners de garantie moeten hebben dat zij de ondersteuning die zij nodig hebben ook daadwerkelijk zullen krijgen, zonder last te hebben van financiële of bureaucratische belemmeringen vanuit de gemeente. Koen Buikema, senior adviseur bedrijfsvoering, van de gemeente Huizen: “Wij willen onze kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de administratieve lasten verminderen.”

Met Robotic Process Automation (RPA) kan de administratieve lasten worden verminderd, waardoor er meer tijd is voor het gesprek met de inwoner. De kwaliteit van de data wordt tegelijkertijd verbeterd waardoor een consulent direct toegang heeft tot de juiste informatie.

MvR & Partners heeft samen met Coforce binnen één week een software robot geïnstalleerd die de gemeente Huizen gaat helpen bij het automatisch invoeren van toewijzingen aan zorgverleners
voor de uitvoering van huishoudelijke hulp. Het proces van aanvraag tot afhandeling wordt digitaal ondersteund door middel van een backofficesysteem.

Lees deze volledige casus >