Blog


Over robotic process automation.

risico reductie

RPA als oplossing voor continuïteit in kritische dienstverlening

2 min read

RPA zorgt voor continuïteit in kritische dienstverlening

Voor sommige organisaties is het niet wenselijk dat er een betaalachterstand ontstaat bij klanten en dat hiermee de continuïteit van de...

Lees verder