RPA kennissessie

Verslag round table administratieve werkdruk verlagen

In aanloop naar de round table bleek dat er bij veel organisaties behoefte was aan meer inzicht in de ontwikkelingen rondom RPA. Men wil helderheid over de technologische mogelijkheden en potentiële geschikte processen. Daarnaast leeft er de behoefte om kennis en ervaringen delen onderling. Voor Coforce was dit hét signaal om een bijeenkomst over ‘Administratieve werkdruk verlagen met Robotic Process Automation (RPA)’ te organiseren.

Lees meer

RPA speelt belangrijke rol in administratieve lastenverlaging

Bruggen slaan tussen manuele handelingen

Het doel van de inzet van RPA – en feitelijk van de hele InnovestIT Group – is het terugdringen van de administratieve belasting binnen organisaties. Daarin spelen alle onderdelen van de onderneming een rol. Het draait er uiteindelijk om dat complexiteit zoveel mogelijk versimpeld wordt.

Lees meer

Het draait niet altijd om de business case

In mijn visie bestaat er geen ultieme businesscase voor Robotic Process Automation (RPA). Wat de ultieme businesscase is hangt af van het type proces wat je wilt robotiseren. Vaak zijn het een combinatie van processen die RPA aantrekkelijk maken.

Lees meer

RPA-agile-werken

Waarom agile werken past bij RPA trajecten

Veel organisaties adopteren de agile manier van werken voor de ontwikkeling van hun IT-systemen. Het vergroot de wendbaarheid, maar leidt ook tot nieuwe managementvraagstukken en uitdagingen. Dit is ook zichtbaar bij de ontwikkeling van software robots.

Lees meer